90 години не стигат!

Проф. Лукан Балабански навърши 90 години!

Роден е в белослатинското село Лепица, област Плевен. Възпитаник на ВМИ – София, където се дипломира през 1954 г. Работи като клиничен ординатор в Клиниката по вътрешни болести с ендокринология при знаменития акад. Иван Пенчев, където през 1958 г. придобива специалност по вътрешни болести.

След конкурс постъпва като научен сътрудник в новосъздадения Институт по хранене с директор не по-малко изтъкнатия български медик проф. Ташо Ташев.

Проф. Лукан Балабански е крупна фигура в нашата гастроентерология и нутриционизъм. През 1978 г. той организира и 20 години ръководи Клиниката по диетология и обменни заболявания; впоследствие създава и Метаболитната клиника. През 1987 г. е избран за ректор на ВМИ – София.

Автор е на над 300 научни труда в областта на вътрешната клиника, нутрициология и диететиката; автор и съавтор на няколко фундаментални самостоятелни монографии и ръководства. Основава и ръководи и Българското дружество по хранене и диетика към СНМД. Организира мащабни проучвания на храненето у нас (изследвани са ок. 32 000 възрастни и 12 000 деца в 6 окръга), резултат от което е забележителната монография, съвместно с акад. Ташо Ташев “Хранене, физическо развитие и здравно състояние на българския народ”/1972 г. Впоследствие (1988-1989) изследва нови 5300 възрастни и 1400 деца в Бургаски и Добрички окръг; данните са публикувани в друг сборник под негова редакция – “Нови данни за храненето и епидемиологията на социално-значимите обменни заболявания” – област, в която проф. Балабански и ръководеният от него колектив е пионер у нас.

От 1977 г. е член на Европейската академия по хранене и 2 мандата (1990 – 1998) е в състава на нейния съвет.

Макар и на преклонна възраст, проф. Лукан Балабански продължава да живее и твори в родното си село Лепица (на което е първият почетен член).

Един славен път, започнат с цървулки и достигнал до върховете на българската и европейската наука.

За много години, Лукане!!

Tags: ,

Comments are closed.