Общото събрание на МУ – София допълни състава на Академичния съвет

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 81 ал. 10 и ал. 11  от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн ректор на Медицински университет-София, бе свиквано заседание на Общото събрание на Медицински университет – София за гласуване и попълване на квотите в състава на АС.

След проведения таен избор на 16 септември 2020 г., четиримата хабилитирани членове, които допълват състава на на Академичен съвет на МУ-София са:

Проф. Д-р Савина Хаджидекова от квотата на Медицински факултет.

Доц. Д-р Елка Радева от квотата на Факултет по дентална медицина.

Доц. Д-р Тодор Узунов от квотата на Факултет по дентална медицина.

Доц. Борислав Цанков от квотата на Фармацевтичен факултет.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.