Прессъобщение на МУ – Плевен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1

телефон 064/884 204; Факс 064/801 603

e-mail: protocol@mu-pleven.bg

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

МУ-Плевен и БАН провеждат съвместен международен научен форум онлайн за приложението на съвременните инженерни технологии в медицината

Медицински университет – Плевен беше домакин на първия онлайн научен форум First Surface Engineering for Biomedical Applications Workshop SEBA’2020 съвместно с Института по електроника (ИЕ) „Акад. Емил Джаков” към Българската Академия на науките. Това е първото общо научно събитие между двете институции, които сключиха Рамково споразумение за сътрудничество през м. юни 2020 г. Уебинарът SEBA’2020 ще насочи вниманието на специалистите към основните аспекти на физиката и химията и тяхното приложение при обработката на повърхности, интерфейси и тънки филми. Заедно с това семинарът ще акцентира и върху утилитарния смисъл на науката – т. е. освен умозрителна, науката е практична и цели реализиране на конкретната цел – подобряване здравето и качеството на човешкия живот.

Водеща роля в организирането на уебинара имат проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., Ректор на МУ-Плевен, чл. кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., Директор на Научноизследователския Институт към МУ-Плевен и проф. дфн Петър Петров, Директор на ИЕ-БАН. Събитието се осъществява със съдействието и подкрепата на Регионалния академичен център в Плевен. Поради извънредната епидемична обстановка и с цел ограничаване на разпространението на коронавирус, форумът ще се осъществи онлайн. За целта ще се използват възможностите на Телекомуникационния ендоскопски център на МУ-Плевен за осъществяване на телемост с Института по електроника към БАН.

Tags: , , ,

Comments are closed.