Позиция на Националното сдружение на частните болници: Спирането на плановите дейности в болниците е грешка

По принцип спирането на плановите дейности и плановите операции в болниците е архаична противоепидемична мярка и има предимно историческо значение.

Нашите болници така или иначе прилагат контрол чрез тестове на входа и имат обособени структури за лечение на пациенти с Ковид, така че рискът от предаване на заразата вътре в болницата е сведен до абсолютния минимум. Твърдим, че от гледна точка на разпространението на коронавирусната инфекция, нашите болници са най-безопасните места в страната. Не може да става дори дума за сравнение с риска, на който са изложени хората в заведения, хотели, обществен транспорт, офиси на фирми и администрация и други, разрешени за посещение към момента места. Нещо повече – въведената диагностика при хоспитализация спомага за своевременното установяване на случаите на инфекция с коронавирус и адекватното насочване за лечение.

Както сме заявявали и по други поводи, Ковид не е нито най-разпространеното, нито най-смъртоносното заболяване, от което страдат хората в момента и пренебрегването на всички останали заболявания за сметка на него ще ни струва твърде скъпо, защото забраната ни пречи да извършваме своевременно диагностика и лечение на пациенти със сърдечно-съдови, стомашно-чревни, белодробни и всякакви други заболявания. В немалко от тези случаи отлагането на медицинската помощ може да има фатални последици за пациентите.

Подобни заповеди повече вредят, отколкото помагат, защото създават необоснован страх у хората да търсят и получават своевременно болнична медицинска помощ.

Искаме ясно да заявим, че при сегашния начин на финансиране, спирането на плановите дейности не води до финансови загуби за болниците. Позицията ни е обусловена единствено и само от грижата за нашите пациенти.

Comments are closed.