List/Grid

Tag Archives: Хайгашод Агасян

Какво повече?

Какво повече?

Бях добрият магьосник в живота ти аз.

Химн на българските лекари: Докторе, бъди благословен!

Химн на българските лекари: Докторе, бъди благословен!

Докторе, как мина твоят ден? Докторе, не си ли уморен?

Съсловни празници и чествания

Съсловни празници и чествания

Уважаема проф. Аргирова, Уважаеми колеги от ЦИПЕ, Предлагам: В Етичния кодекс най-накрая да се включи следната глава, която да бъде предложена от нас (първо да мине през УС?) или от… Read more »

Благодарност

Благодарност

Със смирение изказвам горещите си благодарности на колегите и приятелите, които удостоиха с внимание моя юбилей. 

30 ноември, Андреевден – празник на силния мъж

30 ноември, Андреевден – празник на силния мъж

 Ние, долуподписаните,

Календар/ 2011 г.

Календар/ 2011 г.

На традиционната Среща на ръководството на Нац. Алианс “Живот за България” и редколегията на в. “Български лекар”, присъстваха: чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, председател на СУБ и НАЖБ; Лекарите на България… Read more »

XIII Конгрес по хирургия

XIII Конгрес по хирургия

Не помня друг път да съм присъствал на по-богат в тематично отношение хирургичен конгрес. Докладите застъпваха буквално всички дялове, свързани с този най-ефективен сектор на най-великата наука – медицината –… Read more »

Приз “Човеколюбие”

Приз “Човеколюбие”

Маг.-фарм. Гроник Карагьозян, от 60 години винаги осигурява редки лекарства на своите сънародници-арменци.