List/Grid

Tag Archives: РЗОК

На Великден и Гергьовден: Проверки вместо празници

На Великден и Гергьовден: Проверки вместо празници

Все сме очаквали издънки от Касата-монополист, но не вярвахме, че ще стигнат чак дотам…

Болниците на бой за пациенти

Болниците на бой за пациенти

Под това заглавие в. “Стандарт”/25 март описва титаничните усилия на българските болници да оцелеят някак-си в абсурдното положение, в което са изпаднали по вина на Касата-монополист, създадена преди 15 години… Read more »

Прочетено

Прочетено

“Чиновниците от НЗОК/РЗОК се изживяват като звено от здравната система. А тя работи въпреки техните усилия. Те паразитират върху данъкоплатеца и изсмукват здравните му вноски за ялова бюрокрация и административен терор… Read more »

IV Национална среща по обществено здраве

IV Национална среща по обществено здраве

На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов

In Memoriam

In Memoriam

Проф. Александър Попов, 96-год., най-дългогодишният наш интернист, нефролог и ендокринолог. Бивш зам.-директор на Института по ендокринология, геронтология и гериатрия при БАН, ръководител на Клиниката по нефрология и ендокринология и Катедрата… Read more »

Три РЗОК без избран директор заради нисък успех на кандидатите

Три РЗОК без избран директор заради нисък успех на кандидатите

Кандидатите за директори на РЗОК, изкарали най-висока средноаритметична оценка от писмената разработка и събеседването на конкурса, бяха разпространени днес следобед от пресцентъра на НЗОК. Имената на новите директори на районни… Read more »

Нови имена на лекари, починали по време на работа

Нови имена на лекари, починали по време на работа

Д-р Радослав Василев Вълков, 53-год., интернист, ОПЛ в Бяла Слатина и с. Соколаре. След като се е отчел в РЗОК – Враца, на път към пациентите си, които го очакват… Read more »

На вниманието на УС на БЛС

На вниманието на УС на БЛС

1. Какво става с остойностяването?!

НЗОК ще заплати за всяка реално извършена дейност

НЗОК ще заплати за всяка реално извършена дейност

Всяка реално извършена дейност от лечебните заведения ще им бъде заплатена. Това e записано в индивидуалните договори между изпълнителите на медицинска помощ и НЗОК. Заплащането ще става след извършване на… Read more »

Сменят всички директори на РЗОК до март 2010 г.

Сменят всички директори на РЗОК до март 2010 г.

В срок до три месеца след влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване, новоизбраният директор на НЗОК ще проведе конкурси за директори на Районните здравноосигурителни каси. Това… Read more »