List/Grid

Коментари Subscribe to Коментари

Агресията, наказанията, продължаващото обучение и… законът

Агресията, наказанията, продължаващото обучение и… законът

На VI конгрес на БЛС бяха повдигнати редица нерешени въпроси, които от десетилетия продължават да стоят пред организацията и съсловието ни. Да ги обобщим накратко.

Болният

Болният

В теб объркана душата вие.

А общественото здраве?!

А общественото здраве?!

“Скоро за всеки българин ще има болнично легло. Така е, защото системата е обърната към вече разболелия се, а не към опазване здравето на здравите. Основен постулат на науката Обществено… Read more »

На вниманието на Председателя на БЛС д-р Иван Маджаров: Облекчения за лекарите шофьори

На вниманието на Председателя на БЛС д-р Иван Маджаров: Облекчения за лекарите шофьори

КОПИЕ: Министър проф. Христо ХИНКОВ УВАЖАЕМИ ДОКТОР МАДЖАРОВ, Безспорно, една от задачите на БЛС е да печели повече права на съсловието и облекчаване на работата му.

На вниманието на д-р Иван Маджаров, Председател на БЛС: Сформиране на Съвет на старейшините

На вниманието на д-р Иван Маджаров, Председател на БЛС: Сформиране на Съвет на старейшините

Копие: УС на БЛС УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, И на вас е ясно, че проблемите в здравеопазването не само се решават, но и често пъти – задълбочават вследствие необмислени решения на НС… Read more »

Миграция

Миграция

Катунът се разсели в село.

Каквото за птиците, това и за хората

Каквото за птиците, това и за хората

Рибоедите са симпатични синеоки птици с жълто-бяло оперение, които ловуват риба в Северния ледовити океан по много интересен начин: издигат се високо, след което се гмуркат стремглаво, забиват се като… Read more »

Възраст

Възраст

Старея вече. Времето подсеща

Награда на името на д-р Димитър Гошев

Награда на името на д-р Димитър Гошев

Медицински университет – София получи щедро парично дарение, благодарение на което ръководството взе решение да учреди награда на името на д-р Димитър Гошев – изявен наш лекар, живял в първата… Read more »

Песъчинки

Песъчинки

“Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чадата ще се повдигнат срещу родителите и ще ги умъртвят.”