List/Grid

Archive: Page 7

Документация на МУ – Плевен

Документация на МУ – Плевен

УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен предлага ефективно хирургично лечение за пациенти със захарен диабет тип 2 и болестно затлъстяване Цената на миниинвазивната хуриргична намеса във водещата болица е най-ниската сред… Read more »

Песъчинки

Песъчинки

Във всеки брой на моя в. “Български лекар” под рубриката “Песъчинки” публикувам избрани мисли и кратки стихотворения, които намирам в Интернет и Фейсбук. Много от читателите ми споделят, че ги… Read more »

In Memoriam!

In Memoriam!

Отец Боян Саръев, 67-год., големият родолюбец, Покръстителят на Родопите, ни беше отнет от чернодробна кома.

Важни акценти при общуване с пациента

Важни акценти при общуване с пациента

РАЗГОВОР

Хапче за сърце (45 кратки любовни лекарски истории)

Хапче за сърце (45 кратки любовни лекарски истории)

“И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.”

Мерилото

Мерилото

Безспорно, всяко лечебно заведение трябва да подлежи на контрол.

“…А какво си направил ти?”

“…А какво си направил ти?”

В навечерието на всяка Нова година човек би трябвало да си направи личната, обществена и съсловна равносметка: какво е свършил през изтичащата и какво планира да напра- ви през идващата…. Read more »

35-тият изгърмя… Кой ли ще бъде 36-тият?

35-тият изгърмя… Кой ли ще бъде 36-тият?

35-тият здравен министър си призна, 2 месеца преди сглобката да завърти шайбата: че не е получил политическа подкрепа за реформистките си идеи, та нямало как да ги прокара. Някой да… Read more »

МУ – Варна въвежда нов софтуер за проследяване на академичното и кариерното развитие на докторанти

МУ – Варна въвежда нов софтуер за проследяване на академичното и кариерното развитие на докторанти

МУ – Варна е един от първите университети в България, който въвежда специализиран софтуер за проследяване на академичното и кариерното развитие на докторанти. Новата информационна система е част от мащабен… Read more »

Безразлична връзка

Безразлична връзка

Привикваш да не чакаш помощ лична от своята обрулена държава и както тя към теб е безразлична, и ти към нея безразличен ставаш.