List/Grid

Tag Archives: Константин Чилов

На вниманието на ректорския съвет на МУ – Пловдив

На вниманието на ректорския съвет на МУ – Пловдив

Уважаеми г-н Ректор, Уважаеми колеги,

На вниманието на проф. Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

На вниманието на проф. Карен Джамбазов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

КОПИЕ: проф. Стефан Костянев, Ректор на МУ – Пловдив

Лъжецът може да стане и измамник

Лъжецът може да стане и измамник

На вниманието на УС на БЛС и делегатите на Събора

Становище на кметското наместничество и обществения съвет на с. Славейно относно определяне статута на автентичните „чилови дни“ и наградата „Проф. К. Чилов“

Становище на кметското наместничество и обществения съвет на с. Славейно относно определяне статута на автентичните „чилови дни“ и наградата „Проф. К. Чилов“

1. Проф. К. Чилов принадлежи на Славейно, на Родопите, на България, на Европа. Той не може да бъде ничия собственост!

Проведохме и IV Родопски здравен събор

Проведохме и IV Родопски здравен събор

В с. Кутела проведохме и IV Родопски здравен Събор, заедно с кмета му Емил Стоянов и доц. Христо Деянов, водещ на Предаването “Здравословно”/ТВ “СКАТ”, първи носител на Наградата “Проф. К…. Read more »

Приети призиви

Приети призиви

Участниците в XV юбилейни празници на интернистите“Чилови дни” и IV Родопски здравен събот; Членовете на Национален алианс „Живот за България” и клуб „Родопско здраве”; Редколегията на в. “Български лекар” приеха… Read more »

Основоположник е и на терапевтичния лекарствен мониторинг

Основоположник е и на терапевтичния лекарствен мониторинг

Откога датира интересът на българската медицина към терапевтичния лекарствен мониторинг? Кой пръв обръща внимание на възможността да лекуваме по-добре, ако използваме количествени критерии за дозиране на лекарствените средства? Отговора ще… Read more »

XIII национална конференция за ОПЛ и педиатри

XIII национална конференция за ОПЛ и педиатри

И тази среща е ежегодна и традиционна. Тя бе съдадена от амбициозния доц. Илко Калев, но след преждевременната му кончина се поде с не по-малко умение и вдъхновение от обаятелната… Read more »

На вниманието на г-н Николай Мелемов, кмет на община Смолян

На вниманието на г-н Николай Мелемов, кмет на община Смолян

КОПИЕ: Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване при 41-вото НС КОПИЕ: Министър Десислава Атанасова

На вниманието на д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС

На вниманието на д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС

Уважаеми д-р Райчинов, Още на 27 март Ви изпратих Инициативно писмо, но и до ден днешен не съм получил никакъв отговор, дори и отрицателен.